FESTIVAL MALÁ INVENTURA 2022

20. ročník festivalu nového divadla Malá inventura se uskuteční od 18. do 26. 2. 2022 v Praze!


Připravili jsme si pro vás SHOWCASE 33 divadelních událostí na 17 festivalových scénách. Uvedeme novou programovou sekci ZMĚNA PRAXE, která reflektuje perspektivy změny v rozmanitých oblastech divadelní praxe. Ani letos nezapomínáme na to, že Malá inventura je především centrem živého networkingu divadelních organizací a profesionálů, uměleckých skupin, performerů i širší odborné veřejnosti. V rámci programové sekce ARTS SERVICE & NETWORKING uvedeme osvědčené i inovované formáty, které podporují setkávání a přináší sdílení nápadů a ověřování idejí, nové spolupráce spolupráce i hostování umělců na dalších festivalech v ČR i zahraničí.


DOMOVSKÉ SCÉNY FESTIVALU: Alfred ve dvoře / Motus, Divadlo Archa, Cross Attic, Divadlo NoD, Divadlo X10, MeetFactory, Palác Akropolis, PONEC - divadlo pro tanec, Studio ALTA, Studio Hrdinů, Venuše ve Švehlovce a KD Mlejn.


Festival Malá inventura je retrospektivou nejvýraznějších premiér uplynulého roku v oblasti nového divadla. Rozvíjí uměleckou diverzitu a napomáhá zviditelňovat společensky i umělecky aktuální problémy a spoluutváří mapu nezávislého divadla v České republice. Malá inventura letos slaví výročí, které nechceme pojímat pietně. Nebudeme se příliš ohlížet do minulosti, konzervovat stávající praxe ani osvědčené formáty. Dvacetiletou zkušenost naopak využijeme jako příležitost pro redefinici stavu performativního umění v České republice, a to zejména s přihlédnutím ke změnám v naší post pandemické současnosti. Umělecká scéna neustále prochází vývojem, postupnými proměnami i zlomy a festival Malá inventura na to musí reagovat. 


Tímto ročníkem chceme více než kdy dříve tvořit vhodné podmínky pro změnu divadelní praxe. Festival se tak doufejme přiblíží k malé inventuře nejen výsledků, ale i jednotlivých praxí a přenese pozornost na některé obtížněji viditelné problémy.


Festival Malá inventura pořádá NOVÁ SÍŤ z.s. ve spolupráci s festivalovými scénami, partnery v regionech ČR i jednotlivými projekty.


Vstupenky: https://goout.net/cs/mala-inventura-2022/szpivss/


O Nové síti


Nová síť je servisní organizace, která podporuje živé umění a otevřenou kulturu. Aktivně vytváří příležitosti pro spolupráci mezi regiony, Prahou i zahraničím, posiluje komunikaci mezi jednotlivými aktéry kulturního života a veřejnou správou, usiluje o decentralizaci, rozvoj a kultivaci občanské společnosti v ČR. Nová síť zaplňuje mezeru mezi státní správou, příspěvkovými organizacemi a kulturní veřejností.


Závěrečná zpráva zde: https://bit.ly/zaverecnazpravaMI2022