MALÁ INVENTURA V REGIONECH 2024

Festival Malá inventura pořádá NOVÁ SÍŤ z.s. ve spolupráci s partnery v regionech ČR.


O Nové síti


Nová síť je servisní organizace, která podporuje živé umění a otevřenou kulturu. Aktivně vytváří příležitosti pro spolupráci mezi regiony, Prahou i zahraničím, posiluje komunikaci mezi jednotlivými aktéry kulturního života a veřejnou správou, usiluje o decentralizaci, rozvoj a kultivaci občanské společnosti v ČR. Nová síť zaplňuje mezeru mezi státní správou, příspěvkovými organizacemi a kulturní veřejností.